1 Decembrie nu este ziua României!1st of December Is Not The Romania’s National Day!

Un blog despre dependenţa de adevăr

1 Decembrie nu este ziua României!1st of December Is Not The Romania’s National Day!

 

 

Când vorbeşti despre această ţară, ar trebui să ai lacrimi în ochi! Pentru că nu este alta ca ea!

Privind în jur, îţi dai seama ce şansă ai avut să te naşti aici. Nimic nu este mai frumos decât să vezi cerul de un albastru pur, linia Carpaţilor care se confundă, de multe ori, cu orizontul, dealurile şi câmpiile de un verde viu, care îţi pătrunde în suflet, râurile şi Dunărea, cea fără sfârşit, marea, cu adâncurile ei neştiute.

Când vorbeşti despre România, ar trebui să-ţi împreunezi mâinile şi să mulţumeşti!  Pentru că nu este alta ca ea!

Indiferent unde te afli pe acest pământ, vrei să te întorci acasă. Dorul care te urmăreşte, nu-ţi dă pace, sentimentul că nu eşti împlinit îl simţi în permanenţă, toate bogăţiile lumii care îţi sunt puse în faţă, nu sunt de ajuns să schimbe liniştea pe care ţi-o dă o seară, petrecută într-un sătuc din munţii noştri.

Când vorbeşti despre România, ar trebui să înţelegi că este unică!

1 Decembrie nu este ziua României. Ziua României este în fiecare zi !

De aceea, mi-e dor mereu de România!

 

 

English Version

When you talk about this country, you should have tears in your eyes! Because no one is like it!

Looking around, you realize your chance of being born here. Nothing is more beautiful than seeing the sky of pure blue, the line of the Carpathians, which is often confused with the horizon, the hills and the plains of a living green, which enters into your soul, the rivers and the endless Danube, the sea with its unknown depths.

When you talk about Romania, you should put the hands together and be thankful! Because no one is like it!

No matter where you are on this earth, your desire is to return home. The memories that follow you, does not give you peace, the feeling that you are not fulfilled you feel it permanently, all the riches of the world are not enough to change the incredible silence, given you by one night spent in a small village  from our mountains.

When you talk about Romania, you should understand that it is unique!

December 1st is not Romania’s day! The day of Romania is every day!

That’s why I always miss Romania!

 

 

2 răspunsuri

  1. Very descriptive article, I liked that a lot. Will there be
    a part 2?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *