Timpul şi „Noaptea Sufletelor” The Time and „The Night of Souls”

Un blog despre dependenţa de adevăr

Timpul şi „Noaptea Sufletelor” The Time and „The Night of Souls”

 

Vă salut, dragi prieteni!

Am reuşit, după aproape un an, să traduc Noaptea Sufletelor, în limba engleză.

Începând de mâine, romanul va fi postat în format e-book, pe toate site-urile de profil. Sper să nu întârzii prea mult cu celelalte două cărţi din trilogie, Dimineaţa Sufletelor şi Suflete Albe, pentru că timpul mi-a luat-o deja înainte.

Dincolo de comprimarea vizibilă, se pare că acest timp nu ne mai oferă prea multe opţiuni de a afla prea multe despre el, aşa că trebuie să ne gândim bine ce facem cu viitorul nostru. Nu sunt cuvinte mari, este doar o realitate, pe care, privind în jurul tău, o înţelegi foarte repede. Pentru că vezi cât de mult s-au schimbat oamenii.

Revenind la trilogie, îmi doresc să pot arăta ceea ce se întâmplă cu noi, fiinţe umane neînţelese, aşa cum ne definim de multe ori, în această lume a negării, ignoranţei şi reticenţei.

Şi, pentru că totdeauna ni se pare că avem dreptate, ar fi bine, din când în când, să ne ridicăm ochii spre locul de unde venim. Cine ştie, poate ni se dă un semn…

 

 

 

English Version

 

Dear Friends!

After almost one year, I managed to translate Night of Souls into English.

Starting tomorrow, the novel will be posted in e-book format, on all profile sites. I hope it doesn’t take too long with the other two books of the trilogy, Morning of Souls and White Souls, because time is already ahead  of me.

Beyond the visible compression, it seems that this time does not give us too many options to think about what to do with our future. There are no big words, it’s just a reality which, when you look around you understand it in a very quickly way. Because you see how much the people have changed.

Coming back to the trilogy, I wish I could show what happens to us, human beings who are not understood, as we often define ourselves, in this world of denial, ignorance and reticence.

And, because we always seem to be right, it would be good, from time to time to raise our eyes to where we come from. Who knows, maybe we get a sign from above …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *