Darul lui Dumnezeu – God’s Gift

Un blog despre dependenţa de adevăr

Darul lui Dumnezeu – God’s Gift

 

 

 

În imensa sa necuprindere, Dumnezeu a dat acestei lumi pe fiul său, ca să întoarcă lucrurile pe drumul cel drept. În umbrele înserării, care apasă acum omenirea, Iisus reprezintă singura Cale, singurul Adevăr, singura Viaţă. Aşa că…

 

 

Fragment din romanul Dimineaţa Sufletlor

 

 

……………………………………………………………………………………………………………..

Vlad se aşeză pe o piatră. Un val de întrebări apăsătoare îl inundă, peste povara pierderii prietenei lui.

         – Ţi-am spus şi altădată că nu înţeleg prea bine scopul acestei alternative, zise el.

         – Scopul final îl vei afla în detaliu, peste puţină vreme. Am mai discutat lucrul acesta. Şi totul se va sfârşi după a doua venire.

         Se întoarse brusc către Pelerin. Întrebă emoţionat:

          – A doua venire? Voi prinde a doua venire a lui Iisus?

          – Da. Vremurile sunt mult mai apropiate decât se crede. Lumea trăieşte într-o rutină bolnavă şi se încarcă cu ce este rău. Depărtarea de regulile primordiale creează impresia unui progres, dar, de fapt, zidurile din jurul ei se înalţă pe zi ce trece şi o închid ca într-o carapace. Acest lucru îi împiedică pe oameni să vadă semnele timpurilor. Însă schimbările vor veni pentru toţi, cei puţini care înţeleg, şi pentru ceilalţi.

        Un vânt tăios se porni dinspre crestele munţilor, făcând să foşnească frunzele copacilor. Pelerinul respiră dintr-o dată adânc şi apoi se întoarse spre Vlad. Spuse şoptit:

        – În noaptea aceasta vei afla şi alte taine. A venit timpul să cunoşti adevăruri ascunse de la începuturile Pământului. Sunt miracole ale Creaţiei. Să la păzeşti cu sfinţenie. Deocamdată, sunt doar pentru tine. Să le primeşti cu detaşare, ca şi cum le-ai fi ştiut dintotdeauna. Acceptă fără reţinere pacea şi liniştea care te-au cuprins acum şi nu te întreba de unde vin.

          În jur totul încremeni. Vlad simţi că un val de căldură îi inundă corpul. Cu ochii ţintuindu-l pe Pelerin, îşi împreună instinctiv palmele care-i ardeau.

          – Eşti pregătit. Urmăreşte-mă!

         Vocea Pelerinului era diferită. Părea o muzică nepământeană care venea din toate părţile. Îi spuse un lucru cutremurător:

          – Iisus a trăit în locurile unde suntem noi acum, de la treisprezece la treizeci de ani.

            O săgetă de foc străbătu mintea lui Vlad. Simţi un tremur care îl făcu să se îndoiască, dar nimic din el nu negă acest adevăr. Din contră, raţiunea îi confirma ceea ce spusese Pelerinul, conectându-i informaţiile pe care le acumulase. Părţile se îmbinau perfect şi creau un tot unitar. Trăia o poveste reală, un fapt al timpurilor, al însăşi vieţii eterne. Rămase calm.

         Dintr-o dată, imaginea de lumină a fiului lui Dumnezeu se instală în realitatea imediată. Nu era nevoie de niciun efort, ca Vlad să-şi explice apariţia. De fapt, nici nu voia. Înţelegea că totul este în logica cunoaşterii divine, pe care o învăţase atât de bine. Percepea acea imagine ca pe o energie infinită pe care o putea atinge.

         – A fost trimis aici pentru a-şi desăvârşi existenţa pământeană, continuă Pelerinul. Cu toate că pare o contradicţie, aşa a fost. Iisus este  parte absolută din Unicitatea Creatorului Suprem. În mod normal nu ar fi avut nevoie de evoluţie, pentru că reprezintă perfecţiunea. Doar că, în legea universală, aceasta a fost o etapă care trebuia îndeplinită. România nu a fost aleasă întâmplător. Aici este centrul conexiunii principale cu Universul. În total sunt şapte puncte răspândite pe tot Pământul. La începuturi au fost alese şapte entităţi divine, îngeri ai Creatorului, pentru a supraveghea din cerurile energetice cele şapte ideologii, cunoscute sub dnumirea de biserici, lăsate pe Pământ pentru răspândirea legii divine. Îngerii se supun necondiţionat lui Iisus.  După cum vezi, există o ierarhie cosmică a coordonării Pământului, bazată pe cifra şapte şi Iisus. Apariţia sa a avut o însemnătate fundamentală pentru ce a însemnat viitorul omenirii. În momentele acelea legea era ignorată, iar evoluţia dorită nu mai exista. Aproape toţi părăsiseră Calea. Comportamentele oamenilor şi abaterile grave de la regulile Creatorului trebuiau corectate. Greşelile erau atât de mari încât judecata cerească ar fi eliminat o mare parte dintre cei care au fost trimişi aici. Şi nu o eliminare fizică, ci una de tip spiritual, care reprezintă cu adevărat finalul unei entităţi. Este, de fapt, ştergerea din aşa numită carte a vieţii, o matrice perfectă, un proiect divin al dezvoltării spiritelor, pentru planul astral. Iisus şi-a asumat o sarcină aproape imposibilă. A venit să refacă legile adevărate care trebuiau urmate. A fost de fapt o resetare a minţilor şi sufletelor, iar viaţa, ideile şi învăţăturile sale au reprezentat manualul de urmat pentru vremurile viitoare. Venirea lui a fost marcată de trei piloni existenţiali care au devenit repere ale lumii: preluarea greşelilor altora, iertarea şi iubirea necondiţionată. Acestea reprezintă manifestări energetice de nivel maxim, pe care puţini le pot atinge. Din păcate, intrepretările ulterioare, poverile religioase puse pe umerii oamenilor şi modificarea sensului lecţiilor lăsate, au deturnat viaţa către vremurile cenuşii de azi. În infinita sa gândire, Creatorul a stabilit ca oamenii de pe Pământ să respecte legile universale şi să evolueze prin veniri succesive şi alegeri proprii. Doar că alegerile pe care le-au făcut i-au condus pe alt drum. Asta se întâmplă acum: o lume care şi-a pierdut steaua călăuzitoare. Şansa este aceea că a doua venire se apropie.

          Îl asculta ca în transă. Întrebările nu ar fi avut sens. Prin ceea ce spunea, Pelerinul făcea ca istoria să prindă viaţă. Iar cuvintele, create din litere divine, aduceau energia primordială acolo sus, în muntele magic.

      – În aceste locuri au existat spirite superioare care au creat o şcoală a evoluţiei terestre, condusă de Zalmoxis, entitatea spirituală a popoarelor de atunci, dacii, tracii, şi cei de dinainte, geţii. Zalmoxis este cel care şi-a început învăţătura undeva în zona Munţilor Dobrogei, pe lângă Babadag, ca apoi să o răspândească pe teritoriul întregii Dacii şi chiar mai departe. Se spunea, mai târziu, că ar fi trăit în insula Samos, fiind sclavul clarvăzătorului Pitagora. Nu a fost aşa. Din contră, Zalmoxis l-a influenţat în formă eterică pe Pitagora, fiindcă ei au existat în timpuri diferite pe Pământ. Şi ideologia lui Pitagora a fost conectată la algoritmul matricei universale. Dar, în acest centru al lumii, România, toate lecţiile şi regulile lui Zalmoxis au reprezentat paşii de dinaintea venirii lui Iisus. Iar el, când a venit, a adăugat învăţăturilor mesajul său divin.

     – Înţeleg că a fost o legătură strânsă între cei care au influenţat destinele omenirii. În vremurile acelea era greu să afli anumite lucruri, iar comunicarea era dificilă. Cum ştiau unii de alţii?

      – Li se transmiteau mesaje energetice. De multe ori comunicarea era telepatică, iar apariţia lor instantanee, prin teleportare, în diverse locuri de pe Pământ, era văzută ca o vrăjitorie. Şi acum lucrurile sunt privite aşa. Pentru că oamenii sunt ignoranţi, ce nu-şi pot explica cu mintea lor limitată, nu există. De exemplu, în perioada petrecută de Iisus în zona Carpaţilor, el a fost prezent şi în alte locuri: în India,Tibet, Egipt, în Irlanda, în ţinuturile aztecilor şi mayaşilor, peste tot în lume. Toate s-au întâmplat pentru că aşa a fost stabilită evoluţia, în logica Universului, ca el să fie cunoscut pretutindeni. Înţelegerea umană nu cuprinde decât o mică parte din adevăr şi nu poate explica evoluţia în totalitate. Mulţi se întreabă: ”dacă este fiul lui Dumnezeu, de ce e nevoie să preia energii ale altor locuri şi să fie învăţat de alţii?”. Pentru el, întâlnirile cu spiritele superioare nu erau lecţii, ci confirmări ale planului, iar prezenţa lui a însufleţit locurile acelea. A fost o nevoie împlinită pentru toţi cei care l-au cunoscut. Atunci, mulţi au înţeles că ţelul lui Dumnezeu a fost acela de a-şi extinde opera în infinit. Noi nu avem capacitatea să cuprindem infinitul, pentru că El ne-a creat ca să înţelegem anumite părţi ale planului şi, prin existenţa noastră, să ajutăm la refacerea întregului iniţial.

         Vlad se uită împrejur şi observă că nimic nu se schimbase de la începutul discuţiei. Fiinţa de lumină a lui Iisus era acolo, parcă veghind tainele pe care Pelerinul le dezvăluia una după alta. Nu era ireal ce se petrecea. Doar că nimic din ce afla, nu putea fi spus mai departe. Şi, oricum, puţini ar fi crezut.

         Încă îşi simţea palmele arzând. Întrebă:

        – Munţii aceştia mi-au marcat viaţa. De fiecare dată când vin în locul acesta, o bucurie necunoscută mă cuprinde. Până acum nu ştiam de ce. Şi nu sunt singurul care trăieşte asta. Îmi dau seama ce încărcătură energetică şi cât mister cuprinde toată zona aceasta.

        – Observaţia este corectă. Fiecare planetă are un punct principal de intrare a fluxului cosmic. Cum ţi-am spus, Carpaţii au fost aleşi pentru conexiunea de bază. Acest lucru se reflectă în energii subtile care au efect direct asupra teritoriului şi fiinţelor. Din păcate, doar unii le simt.

        – E vorba de cei aleşi?

        – Vei afla curând despre cei aleşi, îi spuse. Foarte curând. Noaptea este pe sfârşite, iar eu trebuie să plec. Te las să te odihneşti.

        – Unde pleci? îl întrebă curios.

        – Acolo unde gândurile mă cheamă şi căile mă poartă, zise misterios.

       Se ridică şi îşi încheie haina lungă. Se îndreptă către pădure şi dispăru fără zgomot printre trunchiurile copacilor adormiţi.

       Toropit şi el, Vlad se întinse lângă stâncile înalte şi căzu într-un somn adânc.

 

 

 

English Version

 

In his immense incomprehension, God gave to the world his son, to turn things on the right path. In the evening’s shadows, which now hover over humanity, Jesus represents the only Way, the only Truth, the only Life. So…

 

 

 

Fragment from the novel „The Morning of Souls”.

……………………………………………………………………………………………………………

Vlad sat down on a stone. A flood of nagging questions wash over him, apart the burden of his Friend loss. 

– I told you last time I don’t quite understand the purpose of this alternative, Vlad said.
– You will find out the final goal in detail in a little while. We have discussed this before. And everything will end after the second coming back.
Vlad turned suddenly to the Pilgrim. He asked excitedly:
– The second coming back? Will I be present at the second coming of Jesus?
– Yes. The times are much closer than you think. The world lives in a sick routine and burdens itself with what is bad. The departure from the primordial rules creates the impression of progress but in fact, the walls around it rise day by day and enclose it like a shell. This block people from seeing the signs of the times. But the changes will come for everyone, the few who understand, and for the others. A sharp wind blew from the mountain tops, rustling the leaves of the trees. The pilgrim suddenly took a deep breath and then turned to Vlad. He whispered:
– Tonight you will learn other secrets. The time to know hidden truths  from the beginning of the Earth has come. They are miracles of Creation. You have to  keep them with sanctity. For now, they are just for you. You have to receive them with detachment, as if you had always known them. Accept without restraint the peace and quiet that have come upon you now, and do not ask yourself where they come from.
Everything around became still. Vlad felt a wave of heat flood his body. With his eyes fixed on the Pilgrim, he instinctively brought his burning palms together.
– You are ready. Follow me!
The Pilgrim’s voice was different. It seemed like an unearthly music coming from all sides. He said something that shocking him:
– Jesus lived in the places where we are now, from thirteen to thirty years.
An arrow of fire shot through Vlad’s mind. He felt a tremor that made him doubt, but nothing in him denied this truth. On the contrary, reason confirmed what the Pilgrim had said, connecting the information he had accumulated. The parts fit together perfectly and created a unified whole. He was living a real story, a fact of the times, of eternal life itself. He remained calm. Suddenly, the lightening image of the son of God settles into immediate reality. No effort was needed for Vlad to explain his appearance. In fact, he didn’t even want to. He understood everything was in the logic of divine knowledge, which he had learned so well. He perceived that image as an infinite energy that he could tap into.
– He was sent here to complete his earthly existence, continues the Pilgrim. Although it seems like a contradiction, it was so. Jesus is an absolute part of the Oneness of the Supreme Creator. Normally he would not have needed evolution, because he represents perfection. It’s just that, in universal law, this was a stage that had to be fulfilled. Romania was not chosen by chance. Here is the center of the main connection with the Universe. In total there are seven points spread all over the Earth. At the beginning, seven divine entities, angels of the Creator, were chosen to oversee from the energetic heavens the seven ideologies, known as churches, left on Earth to spread of the divine law. Angels obey Jesus unconditionally. As you see, there is a cosmic hierarchy of Earth coordination based on the number seven and Jesus. His appearance had a fundamental significance for what he meant for the future of humanity. In those moments, the law was ignored, and the desired evolution no longer existed. Almost everyone had left the Path. People’s behaviors and serious deviations from the Creator’s rules had to be corrected. The mistakes were so great that the heavenly judgment would have eliminated a large part of those who were sent here. And not a physical elimination, but a spiritual one, which truly represents the end of an entity. It is, in fact, the deletion from the so-called book of life, a perfect matrix, a divine project of the development of spirits, for the astral plane. Jesus took on him an almost impossible task. He came to restore the true laws that were to be followed. It was actually a reset of minds and souls, and his life, ideas and teachings represented the manual to follow for the times to come. His arrival was marked by three existential pillars that became landmarks of the world: taking over the mistakes of others, forgiveness and unconditional love. These are energy manifestations of the highest level, which few can reach. Unfortunately, the later interpretations, the religious burdens placed on people’s shoulders and the modification of the meaning of the lessons left, diverted life to today’s gray times. In his infinite thinking, the Creator established that the people on Earth respect the universal laws and evolve through successive comings and their own choices. Due the bad choices they made led them down a different path. This is what is happening now: a world that has lost its guiding star. Chances are, the second coming is near.
He listened to Pilgrim as in a trance. The questions would not have made sense. Through what he said, the Pilgrim made the history come alive. And the words, created from divine letters, brought the primordial energy up there in the magical mountain.
– In these places there were superior spirits who created a school of terrestrial evolution, led by Zalmoxis, the spiritual entity of the peoples of that time, the Dacians, the Thracians, and those before, the Getae. Zalmoxis is the one who started his teaching somewhere in the area of the Dobrogea Mountains, near  Babadag city, and spread it throughout the territory of Dacia and even further. It was said, later, that he would have lived on the island of Samos, being the slave of the clairvoyant Pythagoras. It was not like that. On the contrary, Zalmoxis influenced Pythagoras in ethereal form, because they existed in different times on Earth. Also Pythagoras’ ideology was connected to the universal matrix algorithm. But in this center of the world, Romania, all the lessons and rules of Zalmoxis represented the steps before the coming of Jesus. And he, when he came, added his divine message to the teachings.
– I understand that there was a close connection between those who influenced the destiny of mankind. In those days it was difficult to find out certain things and communication was difficult. How did they know each other?
– Energetic messages were sent to them. Often the communication was telepathic, and their instant teleportation to various places on Earth was seen as witchcraft. And now things are seen that way. Because people are ignorant, what they cannot explain with their limited minds, does not exist. For example, during the time Jesus spent in the Carpathian area, he was also present in other places: in India, Tibet, Egypt, in Ireland, in the lands of the Aztecs and Mayans, everywhere in the world. Everything happened because this is how evolution was established, in the logic of the Universe, so that it would be known everywhere. Human understanding covers only a small part of the truth and cannot explain evolution in its entirety. Many wonder: „if he is the son of God, why does he need to take on energies from other places and be taught by others?”. For him, meetings with higher spirits were not lessons, but confirmations of the plan, and his presence enlivened those places. It was a need fulfilled for all those who knew him. Then, many understood that God’s purpose was to extend his work to infinity. We do not have the capacity to encompass the infinite, because He created us to understand certain parts of the plan and, through our existence, to help restore the original whole.
Vlad looked around and noticed that nothing had changed since the beginning of the discussion. The lightening image of Jesus was there, as it watching the secrets that the Pilgrim revealed one after another. It was not unreal what was happening. Except that nothing he learned could be said further. And, anyway, few would have believed.
He feels his palms burning. Still. He asks:
– These mountains marked my life. Every time I come to this place, an unknown joy comes over me. Until now I didn’t know why. And I’m not the only one who experiences this. I realize what energy charge and how much mystery encompasses this whole area.
– The observation is correct. Each planet has a main entry point of the cosmic flow. As I told you, the Carpathians were chosen for the basic connection. This is reflected in subtle energies that have a direct effect on the territory and human beings. Unfortunately, only some feel them.
– Is it about the chosen ones?
– You will soon find out about the chosen ones, he said. Very soon. The night is drawing to a close, and I must go. I’ll let you rest.
– Where are you going? he asked curiously.
– Where thoughts call me and paths take me, he said mysteriously. He stood up and closed his long coat. He headed for the forest and disappeared without a sound among the trunks of the sleeping trees.
Tired as well, Vlad lay down next to the high rocks and fell into a deep sleep.

Photo:  https://pixabay.com/ro/illustrations/search/iisus/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *