Primul meu gând

Un blog despre dependenţa de adevăr

Primul meu gând

                                                                                                                                      Available also in English 

Vă salut, prieteni!

Mi-a luat ceva timp să mă hotărăsc. Sunt conştient că nu este simplu să ai un blog, pe care să-l ţii mereu în actualitate şi în care să-ţi expui ideile, remarcile sau comentariile despre ceea ce se întâmplă în această lume. 

 Care a fost primul gând? Acela că a venit momentul să comunic altfel decât am făcut-o până acum. 

 Am văzut  tot felul de postări pe reţelele de socializare sau în alte zone vizibile sau ascunse ale internetului,  unde cei care au ceva de spus o fac într-o manieră proprie, dând diversitate scrierilor din mediul on-line. Şi acest lucru este unul pozitiv, pentru că poţi  înţelege mai bine lumea în care trăim, învăţând permanent, evitând  greselile pe care alţii le-au făcut şi cum să le recunoşti şi să le analizezi pe ale tale. Da, lecţiile de viaţă, pe care le avem cu toţii.

 Aşa că, după mai multe frământări, m-am decis  să scriu. Am ceva experienţă, sper, şi ceea ce voi posta o să fie o altfel de abordare, cu multe dezvăluiri şi explicaţii.  Nu am conturi pe nicio reţea, pentru că am ştiut de la bun început că va apărea o Cambridge Analytica, interesată şi hotărâtă să folosească toate datele culese despre noi. Glumesc, bineînţeles, de unde aş putea şti? Voi trata însă foarte serios subiectul, fiindcă lumea virtuală face parte din hobby-urile mele.

O să scriu despre normalitate, despre realitate, voi încerca să vă împărtăşesc lucruri pe care eu le văd într-un anumit fel, îmi voi exprima ideile, îndoielile, voi pune întrebări şi mă voi bucura pentru tot ce este frumos.

Departe de teoria promovată de mulţi, că viaţa este o junglă, prin postările mele încerc să dau un echilibru existenţei, promovând acceptarea diversităţii ideilor şi respectul faţă de cei de lângă noi. Pentru că fiecare om are ceva bun. Şi privind lucrurile aşa, sunt convins că se poate deschide   o alternativă la ceea ce se petrece în jurul nostru.

Sunt încrezător că împreună vom face ca blogul să fie unul dintre cele mai citite. De ce ? Pentru că va căuta adevărul de dincolo de noi. 

 

 

English version

MY FIRST THOUGHT

 

Hello my friends!

 

It took me a while to decide. I am aware that is not easy to have a blog you always keep it up to date with remarks, comments, and ideas regarding world’s events.

What was the first thought? That’s the time to communicate differently than I have done so far.

I have seen all sorts of posts on social networks, or other visible or hidden areas of internet, where those who have something to say do it in their own way, giving diversity to online area. And this is a positive one, because you can better understand the world we live in, learning constantly, avoiding the mistakes that others have done, how to recognize them and analyze them. Yes, the lessons of life that we all have them.

So, after many thoughts, I have decided to write. I have some experience, I hope, and what I will post will be a different approach with many revelations and explanations. I have no accounts on any network, because I knew from the very beginning that a Cambridge Analytica, will come interested and determined to use all the data gathered about us. I dare, of course, how could I know? But I will treat the subject very seriously, because the virtual world is part of my hobbies.

I will write about normality, about reality, I will try to share things that I see in a certain way, I will express my ideas, doubts, ask questions and I will enjoy for all that is beautiful.

Far from the theory promoted by many, that life is a jungle, through my posts, I try to balance my existence, promoting accepting of diversity of ideas and respect for those around us. Because every human has something good. And looking at things like that, I am convinced that we can  open up an alternative to what’s happening  around us.

I am confident that together we can make this blog one of the most read. Why? Because it is going to look for the truth beyond us.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *